Min familj presentation

logo_Munperhe_oranssi

 

 

 

 

Barn berättar om sina familjer

MIN FAMILJ är ett kreativt dokumentärfilmsprojekt som innehåller fem dokumentärfilmer för barn samt kompletterande audiovisuellt och skriftligt material som anknyter sig till filmernas tema. Filmerna behandlar barns och familjers välmående i Finland. Det är barnens inlägg i en aktuell samhällsdebatt om hur familjerna i Finland egentligen mår.

Om projektet

Min familj-filmerna har ett gemensamt tema: familjen som upplevs ur barnens synvinkel.  Sedd med barnets ögon är världen full av möjligheter och positiva saker fast föräldrarna ofta bekymrar sig över vardagen.

Huvudpersonerna i Min familj-dokumentärer, små och tappra skolbarn Ville, Marie, Sinttu, Martta och Meri-Tuuli, visar sitt vardagliga liv med glädjeämnen och sorger. Barn berättar om sitt liv i en fosterfamilj, i en invandrarfamilj, i en familj med gemensam vårdnad, i en familj som har ont om pengar och i en familj där en medlem har ett handikapp.

Bakom Min familj-dokumentärerna finns ett exceptionellt brett samarbetsnätverk av samhälleliga opinionsbildare. Samarbetspartnerna tillhör ledande organisationer inom arbetet för barnens och familjernas välmående. Också barnombudsmannen, RAY och tre ministerier är med i nätverket.

Enstaka filmer har fått stöd av Kyrkans mediestiftelse, AVEK samt Finlands filmstiftelse och Finska Kulturfondens Nylands regionalfond. Svensk översättningen är gjort med stöd av Konstsamfundet.

Filmernas tv-rättigheter har köpts av MTV. Tv-premiärenvar på AVA kanal var i 18.1.2014.

Förutom filmerna publiceras också expertmaterial i samarbete med samarbetsnätverket. I tilläggsmaterialet begrundar experter på ett bredare plan de teman som filmerna lyft fram. Med hjälp av det här materialet fortsätter den diskussion som filmerna väckt inom andra forum och i medierna.

Min familj-konceptet utvecklades, lanserats och produceras av filmproducentbolaget Pystymetsä. Upphovsmännen till projektet är producent-regissör Outi Rousu och sakkunnig Sirkka Rousu. Filmerna har regisserats av Anna Korhonen, Hanna Maylett, Hanna Karppinen och Outi Rousu.

Finansiärer och samarbetsnätverk:

 • RAY/ Emma & Elias bidragsprogrammet (PROGRAMMET HAR AVSLUTAT)
 • Social- och hälsovårdministeriet, Kaste II -projektet
 • Inrikesministeriet
 • Barnombudsmannen
 • Folkhälsan
 • Väestöliitto
 • Nuorten Ystävät
 • Barnskyddsorganisationerna i Egentliga Finland
 • Kaikkien perheiden Suomi – projektet
 • Suomen uusperheellisten liitto
 • Finlands Flerlingsfamiljer
 • Monimuotoiset perheet – nätverket
 • KIRNU kyrkans samarbetsnätverk
 • Kyrkans mediestiftelse
 • Finlands filmstiftelse
 • MTV Oy
 • AVEK / Kopiosto
 • Finska Kulturfondens Nylands regionalfond
 • Konstsamfundet
Kontakt: 
producent Outi Rousu,tel 040 5412922,outi(at)pystymetsa.fi
sakkunnig Sirkka Rousu,tel 050 3019132,sirkka(at)pystymetsa.fi
Pystymetsä Oy,Furuvägen 8,06100 Borgå,www.pystymetsa.fi