Yhteistyökumppanit

Mun perhe -yhteistyöverkosto:

RAY:n tukema Emma&Elias avustusohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto / http://www.emmaelias.fi  HANKE ON PÄÄTTYNYT JA SIVUT SULKEUTUNEET.
Sosiaali- ja terveysministeriön Lasten Kaste -ohjelma / http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste  HANKE ON PÄÄTTYNYT.
Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristö sekä oikeusyksikkö / http://www.intermin.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma 2007-2011 / http://www.minedu.fi
Lapsiasiavaltuutettu / http://www.lapsiasia.fi
Nuorten Ystävät ry / http://www.nuortenystavat.fi
Väestöliitto ry / http://www.vaestoliitto.fi
Folkhälsan / http://www.folkhalsan.fi
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry / http://www.vslapset.fi
Suomen uusperheiden liitto ry / http://www.supli.fi
Suomen monikkoperheet ry / http://www.suomenmonikkoperheet.fi
Yhden vanhemman perheiden liitto ry / http://www.yvpl.fi
Monimuotoiset perheet –verkosto / http://www.monimuotoisetperheet.fi
Kaikkien perheiden Suomi –hanke, http://www.monimuotoisetperheet.fi/
Metropolia AMK: hyvinvointi- ja toimintakyky-yksikkö / http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/
MTV Oy & AVA -kanava/ http://www.mtv.fi & http://www.mtv.fi/ava
Kirkon mediasäätiö / http://www.kirkonmediasaatio.fi
AVEK / http://www.kopiosto.fi/avek
Suomen elokuvasäätiö / http://www.ses.fi
Konstsamfundet / http://www.konstsamfundet.fi
Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto / www.skr.fi