Yhteistyökumppanit

Mun perhe -yhteistyöverkosto:

RAY:n tukema Emma&Elias avustusohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto / http://www.emmaelias.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön Lasten Kaste -ohjelma / http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste

Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden sihteeristö sekä oikeusyksikkö / http://www.intermin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma 2007-2011 / http://www.minedu.fi

Lapsiasiavaltuutettu / http://www.lapsiasia.fi

Nuorten Ystävät ry / http://www.nuortenystavat.fi

Väestöliitto ry / http://www.vaestoliitto.fi

Folkhälsan / http://www.folkhalsan.fi

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry / http://www.vslapset.fi

Suomen uusperheiden liitto ry / http://www.supli.fi

Suomen monikkoperheet ry / http://www.suomenmonikkoperheet.fi

Yhden vanhemman perheiden liitto ry / http://www.yvpl.fi

Monimuotoiset perheet –verkosto / http://www.monimuotoisetperheet.fi

Kaikkien perheiden Suomi –hanke, http://www.monimuotoisetperheet.fi/

Metropolia AMK: hyvinvointi- ja toimintakyky-yksikkö / http://www.metropolia.fi/koulutusohjelmat/hyvinvointi-ja-toimintakyky/

MTV Oy sekä AVA -kanava/ http://www.mtv.fi sekä http://www.mtv.fi/ava

Kirkon mediasäätiö / http://www.kirkonmediasaatio.fi

AVEK / http://www.kopiosto.fi/avek

Suomen elokuvasäätiö / http://www.ses.fi

Konstsamfundet / http://www.konstsamfundet.fi