Min familj presentation

logo_Munperhe_oranssiBarn berättar om sina familjer

Min familj är ett kreativt dokumentärfilmsprojekt som innehåller 5 dokumentärfilmer för barn samt kompletterande audiovisuellt och skriftligt material som anknyter sig till filmernas tema. Filmerna behandlar barns och familjers välmående i Finland. Det är barnens inlägg i en aktuell samhällsdebatt om hur familjerna i Finland egentligen mår.

Om projektet

Min familj-filmerna har ett gemensamt tema: familjen som upplevs ur barnens synvinkel.  Sedd med barnets ögon är världen full av möjligheter och positiva saker fast föräldrarna ofta bekymrar sig över vardagen.

Huvudpersonerna i Min familj-dokumentärer, små och tappra skolbarn Ville, Marie, Sinttu, Martta och Meri-Tuuli, visar sitt vardagliga liv med glädjeämnen och sorger. Barn berättar om sitt liv i en fosterfamilj, i en invandrarfamilj, i en familj med gemensam vårdnad, i en familj som har ont om pengar och i en familj där en medlem har ett handikapp.

Bakom Min familj-dokumentärerna finns ett exceptionellt brett samarbetsnätverk av samhälleliga opinionsbildare. Samarbetspartnerna tillhör ledande organisationer inom arbetet för barnens och familjernas välmående. Också barnombudsmannen, RAY och tre ministerier är med i nätverket. Enstaka filmer har fått stöd av Kyrkans mediestiftelse, AVEK samt Finlands filmstiftelse och Finska Kulturfondens Nylands regionalfond. Svensk översättningen är gjort med stöd av Konstsamfundet. Filmernas tv-rättigheter har köpts av MTV. Tv-premiärenvar på AVA kanal i 18.1.2014.

Förutom filmerna publiceras också expertmaterial i samarbete med samarbetsnätverket. I tilläggsmaterialet begrundar experter på ett bredare plan de teman som filmerna lyft fram. Med hjälp av det här materialet fortsätter den diskussion som filmerna väckt inom andra forum och i medierna.

Min familj-konceptet utvecklades, lanserats och produceras av filmproducentbolaget Pystymetsä. Upphovsmännen till projektet är producent-regissör Outi Rousu och sakkunnig Sirkka Rousu. Filmerna har regisserats av Anna Korhonen, Hanna Maylett, Hanna Karppinen och Outi Rousu.

Finansiärer och samarbetsnätverk:

RAY/ Emma & Elias bidragsprogrammet av Centralförbundet för Barnskydd; social- och hälsovårdministeriet, Kaste II –programmet; inrikesministeriet; undervisnings- ja kulturministeriet; Barnombudsmannen; Folkhälsan; Nuorten Ystävät; Väestöliitto; Barnskyddsorganisationerna i Egentliga Finland; Kaikkien perheiden Suomi – projektet; Suomen uusperheiden liitto; Finlands Flerlingsfamiljer; Monimuotoiset perheet – nätverket; Yhden vanhemman perheiden liitto; Kyrkans mediestiftelse; Finlands filmstiftelse; MTV Oy; Finska Kulturfondens Nylands regionalfond; Konstsamfundet.

Kontakt:

producent-regissör Outi Rousu, tel 040 5412922, outi(at)pystymetsa.fi

sakkunnig Sirkka Rousu, tel 050 3019132, sirkka(at)pystymetsa.fi

Produktionsbolag Pystymetsä Oy, Furuvägen 8, 06100 Borgå, http://www.pystymetsa.fi